کلمه " pretentious "

معادل همان قپی خودمان هست!گوگل کنید میگه از فرانسه میاد و حدود قرن ۱۹ به انگلیسی وارد شده!من خوشبختانه از بهترین شو استند آپ این کلمه را یاد گرفتم! سایندفیلد!کلمه ایی که برای ترور شخصیت هر خر دیگه ایی بکار می برم!همه فقط اینجور آدم هایی هستن! سیستم دفاعی ضد قپی
آره! شما هایی که می روید تهران، ایران، شهرتون!اگه اینقدر خوب هست، خبر مرگتون لطفا بمانید آنجا! اخه چقدر حرف! نه انجا انی هستید نه انی خواهید شدا نه شما تهران بمانید هستید!  بابا آنجا چک می دهن،  چرک نفیس نیست! دست بردارید!  تهران ان من! فلانی یاد خانه من را می اندازه! عزیز، نازنین، شما مهاجرت کردی! اگه دوست داشتی همانجا که بودی می ماندی! نه از راه دور قربون صدقه آسمان تهران را بری! 

۲ شب

یه پیس قشنگ!! یک پلات عالی!! همش عالی می شد اگه فیلم نبود!!! نه اشتباه شد!!!! باید فیلممممم می شد!!! ۲ شب!!! آدم های مست! یک آدم مست ، زمان را نمی توانه نگه داره!! یک جلبک هم داره ازش جلو می زنه!!

صدای شب

صدای زن خواننده با نوازش ترومپون
اغوای ذهن من اغواگری ندارد!
من با هیچ کدام نیستم و
زیبا ترین ها را ندارم!
من هوشیارترین مست دنیا
کسی را می نیست ...
نمی دانم!
گذشته، آینده و حال ایستاده به من می نگرند
من می نویسم که اشکهایم از یادم نروند
می نویسم که شب شاید از این گریز
لحظه ایی نفس بگیرد
شاید هم نفس شود! در من بی آمیزد!
شب ... صدای شب ... صدای آن زنان
خزیدن من در خواب
درد، عذاب و غضب
خزیدن روی سنگ ریزهای گذشته ، حال و  آینده
شبِ من